SATTA - SATTA KING - SATTA KING UP

SATTA KING -GALI chart 2020
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 90 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
2 17 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
3 41 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
4 81 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
5 48 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
6 53 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
7 14 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
8 96 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
9 80 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
10 66 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
11 92 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
12 77 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
13 89 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
14 39 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
15 94 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
16 69 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
17 11 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
18 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
19 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
20 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
21 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
22 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
23 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
24 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
25 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
26 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
27 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
28 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
29 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
30 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
31 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
SATTA KING - GAME - RECORDS CHART
DISAWAR
FARIDABAD
GAZIABAD
GALI
TAJ
DELHI-DARBAR
SATTA KING
PESHAWER
LUCKY-7
ALIGARH
BHARAT
Sitemap DMCA.com Protection Status
SATTA KING DARBAR © Copyright